Розчинені гази у воді

У воді розчинений кисень повинен бути в концентрації не менше 4 мг/л. При потраплянні  стоків, що містять велику кількість органічних речовин, значення БПК у воді підвищується, що призводить до зниження  кисню, який споживається для окиснення органіки. Розчинений кисень –  важливий показник для риборозведення:

  • для лососевих це значення 9,4-10,0 за температури 160С;
  •  для осетрових 8,3-9,2 мг/л за температури  20-26 град С;
  •  для родини коропових 7,1-8,4 мг/л за температури 25-30 град Сє

У практиці вирощування риби можуть відбуватися значні відхилення в концентрації кисню в воді  щодо оптимального рівня. Важливо виміряти кисень у воді для запобігання загибелі риби. У райдужної форелі рівень кисню нормується не  нижче 7 мг/л, бо зниження  призводить до відповідного зменшення інтенсивності живлення, метаболічних процесів та росту. У коропа цей показник складає 5 мг/л.   

В водоймах суходолу зі слабким водообміном та дефіцитом кисню сірководень та сульфіди у воді утворюються внаслідок біохімічної деструкції органічних речовин природного походження. Значна кількість сірководню та сульфідів можуть потрапляти зі стоками та продуктами нафтопереробного виробництва. Виміряти вміст сірководню треба якомога швидше після відбору води, бо його концентрація  швидко зменшується при насиченні води киснем. При цьому вода насичується сульфатами.  Законом не нормується концентрація сірководню у воді, але прийнято вважати, що вона не має бути більшою за, 0,03 мг/дм3