Фізичні параметри води

Питома електропровідність у воді не нормується, але показник важливий для захисту водопровідної системи. Висока електропровідність (вище 800 мкСм) здатна провокувати корозійні процеси.

Окисно-відновний потенціал у воді не нормується, проте показник важливий для розуміння її впливу на організм. Чим нижче значення ОВП води, тим вона краще сприймається організмом, бадьорить, стимулює до відновлення сил тощо.

рН води: що це і чому він важливий

Водневий показник, рН.

Нормативне значення показника 6,5-8,5

за європейськими нормами 6,5-9,5 .

В незабруднених природних водах рН коливається в діапазоні 4,5-8,3. В літній період інтенсивного фотосинтезу водяні рослини споживають СО2 , при цьому концентрація гідрокарбонатів у воді зменшується, відповідно, підвищується рН води. Навпаки, в період інтенсивної деструкції органічних сполук концентрація  СО2 збільшується, а рН знижується.  

Питна вода з низьким рівнем рН <6,5 має підвищені корозійні властивості, може пошкоджувати металічні труби та елементи з’єднання, насичуючи воду металами. Існує думка, що найкориснішою для організму є вода з високим рН (більше 7,8). Але якщо рівень рН перевищує 9,5, то така вода занадто важка для слизових оболонок організму.