Про якість води і як вона оцінюється

За даними ВАТ « Київводоканал », якість питної води в Києві відповідає всім вимогам санітарних стандартів.

Відповідно до вимог нормативних документів питна вода джерел водопостачання досліджується за хімічними, бактеріологічними, радіологічними і гідробіологічними показниками: щоденно – за 20 показниками; щомісяця – за 47 показниками; щорічно – за 75 показниками.

Контроль якості води
Контроль якості води

Зважаючи на вищезазначене, варто зробити висновок, що можна пити воду з-під крана. І тут виникає інша проблема – хлорування. Хоча це найефективніший і найоптимальніший спосіб очищення, але крім неприємного запаху, хлор, вступаючи в реакцію з деякими органічними речовинами утворює так звані тригалометани – канцерогенні речовини, які вкрай шкодять організму людини. Американські вчені провели дослідження і встановили залежність між онкозахворюваннями та вживанням хлорованої води. онкологи вважають, що споживачі такої води скорочують своє життя на десять років. Багато хто скаже, що кип’ятять воду і таким чином очищають її, але в дійсності, якщо рідина забруднена, при цьому процесі кількість нітратів зростає. Саме так, за словами фахівців, проходить хімічна реакція наявних у воді сполуки азоту.

З 1 січня 2005 року вода повинна відповідати якості і контролюватися з Державних санітарних правилам і нормам 383-96 «Вода питна. Гігієнічні умови до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» і СанПіН передбачає контроль за 55 показниками. Для контролю якості води лабораторії повинні мати надійні експрес-методи на всі показники контролю.

Порівняємо вимоги нормативної документації України з Європейськими: Стандарт Всесвітньої організації здоров’я ще в 1970 м регламентував наявність 9 речовин, стандарт 1984р .- 27, стандарт 1993р. – 95 речовин. останні вимоги покладені в основу Директиви 80/778 ЄС, яка регламентує якість питної води в країнах Європейського співтовариства.

Кращою від водопровідної води є бюветна. Однак якість її не завжди гарантовано. Вона не містить хлор, але в неї можуть потрапляти важкі метали, поверхнево-активні речовини. Крім того, в мікробіологічному відношенні, вона є небезпечною і вимагає обов’язкового кип’ятіння.

При кип’ятінні води утворюється осад. Це є свідченням того, що кількість мінералів у воді зменшилася. Саме цей факт свідчить про те, що вода містить мінерали, завдяки яким вона має смак і корисна для здоров’я.

Можна поліпшити якість водопровідної води за допомогою домашніх фільтрів.