Фосфати у воді – актуальна проблема сьогодення

Нормативний вміст фосфатів у воді 3,5 мг/дм.куб. 

За значення рН 6,5-8,5, фосфор перебуває у воді в основному у вигляді ортофосфатів. Значне перевищення фосфатів у воді зумовлене забрудненням води фосфоровмісними органічними сполуками.  Прийнято вважати, що фосфати у воді з’являються від використання миючих засобів. І хоча цей факт важко заперечити, це не єдиний шлях насичення води сполуками фосфору. Останній – важливий мікроелемент для життєдіяльності мікроорганізмів. Коли водойма забруднена настільки, що не здатна до самоочищення, разом з іншими біогенними сполуками, такими як нітрати, нітрити, амонійні сполуки, вода насичується фосфатами. Значний надлишок фосфатів викликає розлад травлення. А тривале вживання води з фосфатами негативно впливає на роботу печінки та нирок.