О бутилированной воде

У Росії більше 300 компаній виробляють бутильовану воду. В Україні також успішно розвивається ринок питної бутильованої води.

Ми дуже сподіваємось, що найближчим часом ринки бутильованої води будуть і надалі успішно розвиватися, а для споживача придбання бутилю з водою буде таким же природним, як і купівля хлібу.

Міжнародна асоціація бутильованої води (IBWA) дає таке визначення: «Вода вважається бутильованою, коли вона відповідає державним стандартам та гігієнічним вимогам до питної води, а також вміщена в гігієнічний контейнер і продається для придбання людиною. При цьому вона не повинна містити підсолоджувачів чи добавок штучного походження. Ароматизатори, екстракти та есенції природного походження можуть додаватися в кількості, що не перевищує одного вагового відсотка. Якщо ж вода містить більший відсоток, то вона належить до безалкогольних напоїв.»

Зараз підприємства, що випускають бутильовану воду, працюють по своїх власних технічних умовах і по своїй технологічній інструкції, що дозволяє застосувати різне обладнання і технологію доочищення води та її дезинфікування, а також різні джерела водопостачання.

На нашу думку, для бутильованої питної води необхідно в законодавчому порядку встановити використання лише підземних джерел і лише першого класу.

Система контролю за якістю води на підприємствах, що випускають бутильовану воду більш чітка та багатогранна.

Сьогодні зроблено тільки перший крок у оцінці якості питної води: оцінюється безпечність і якість води з точки зору її хімічного і мікробіологічного складу. Цим займаються хіміки та мікробіологи, маючи в своєму арсеналі певний набір методів випробувань.

Настане день, коли фізики будуть повноправно брати участь в таких дослідженнях, зважаючи на появу абсолютно нових методів.

Спеціалісти зможуть розуміти інформацію, яку несе і передає вода і навчаться цілеспрямовано «інформувати» воду.

Доочищена питна вода має повноцінні смакові якості, характеризується невисокими показниками мутності, кольоровості і окислюваності. Крім того, в доочищеній питній воді штучно знижений вміст заліза, катіонів важких металів, пестицидів, а також макро- і мікросолей.

Застосування безреагентного метода знезараження УФ опромінення не приводить до побічних продуктів.

Бутильована вода в Україні виробляється з 90-х років XX століття.

Через декілька років відбудеться злам у свідомості споживача і чиста вода буде застосовуватись не лише для вгамування спраги, але й для приготування їжі, що в свою чергу, викличе інтенсивний ріст ринку бутильованої води.

В наш час покупець середнього достатку здебільшого орієнтується на ціну товару. Слід зазначити, що 20-ти літровий бутиль доочищеної питної води не може коштувати 10 гривень. Якісна доочищена, корисна вода має вартість не менше 20 гривень. Висока ціна обумовлена дорогим обладнанням водоочистки, постійним удосконаленням технології і заміною обладнання, високою ціною постійних контрольних випробувань якості води. Розвиток ринку та загострення конкуренції будуть «на руку» споживачеві, а виробники будуть боротися за клієнта підвищенням якості продукту та зниженням ціни.

Бутилированная вода

Про проекти нормативної документації на бутильовану воду.

Нормативно-правові аспекти виготовлення та контролю за якістю фасованої питної води надзвичайно актуальне питання для України. Відсутність єдиного Державного стандарту, критеріїв, вимог до якості фасованих вод і етапів водопідготовки при їх виробництві та методів їх оцінки не дозволяє санітарній та іншим відповідним органам контролювати їх показники у повній мірі.

Проект ДЕРЖСАНПІН України «Вода питна фасована» складений з урахуванням нових наукових досліджень у сфері фасованої питної води та практичного досвіду у цій галузі, який, зокрема, накопичено в Росії і відображено у СанПіН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Як у міжнародному стандарті для розливу у пляшки або пакування вод (що відрізняються від природних мінеральних вод) комісії Організації Об’єднаних націй (Codex Alimentaring Commission), у СанПіН фасовані питні води підрозділяють на оброблені та необроблені (з первинним природним складом). Як і у Російському СанПіН фасовану питну воду поділяють на 2 категорії: першу та вищу.

Питна вода вищої якості (оптимальної якості) повинна відповідати також критерію фізіологічної повноцінності щодо вмісту основних біологічно необхідних макро і мікроелементів і більш жорстким нормативам по ряду органолептичних і санітарно-токсикологічних показників.

Перша категорія – вода питної якості (незалежно від джерела її одержання), що безпечна для здоров’я, цілком відповідає критеріям сприятливості органолептичних властивостей, безпеки в епідемічному й радіаційному відношенні, нешкідливості хімічного складу та стабільно зберігає свої високі питні властивості.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ДСанПіН «Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю.» є обов’язковими для всіх підприємств, а також для організацій, що здійснюють державний санітарний нагляд.